Harga diri bangsa Indonesia Wednesday, Aug 29 2007 

Lamun barang dagangan euweuh hargaan dimata konsumen aya tilu  kamungkinan nu bakal kajadian nu dilakukeun kunudagang, kahiji nahan harga barang tapi teu bakal kajual-jual sampai akhirna jadi barang bees-/teu laku-laku neupi ka barang ruksak teu bisa dipake  , kadua diobral samurah-murahna sok sanajan hese  lakuna , nu katilu diamalkeun/dibikeun gratis ka batur supaya aya manpaatna ,dina nu katilu iyeu ya dua kamungkinan deui ditarimana ku nu dibere kahiji barang eta dipake sakumaha pungsina,  istilahnamah lamun calana dipake calana ,lamun baju dipake baju tapi kumaha lamun jadina kur jadi dipake elap tawa kekesed …? duh kacida euweh hargaan pisan  eta barang teh.

Dina tilu langkah diluhur eta aya untung rugina lamun milih langkah kahiji barang ditahan hargana bisa jadi dipandangan padagang  secara perasaan/emosi boga harga diri daganganana teu turun harga kusabab harga barang teu turun tapi secara bisnis/ekonomi jeung mampaat  rugi alias eweuh kauntungan , lamun ngagunakeun  langkah nu kadua kusabab diobral sacara bisnis teu rugi-rugi teuing tapi harga diri perasan ngurangan, langkah nu katiluna  secara bisnis rugi tapi secara perasan/emosianal jadi amal kahadean .  

Tinakajadian diluhur naon sambunganna jeung harga diri bangsa Indonesia  anu akhir-akhir ayeuna euwueh hargaan dimata urang luar, ceuk para ahli harga diri aya kaitanana jeung dua hal: 

1.  kapercayaan diri (kualitas diri) nyaeta kaunggulan diri ngarupakeun paktor penting  bisa dihargaan ku batur  mangkin luhur kualitasna mangkin dihargaan atawa sabalikna.

2.panghormatan diri / penghargaan diri , ngarupakeun efek tina nu kahiji bisa jadi panghormatan ti batur sebagai bentuk penghargaan atawa ti awak sorangan /diri sendiri , aya katelah ceunah…samemeh urang dihargaan kubatur urang kudu ngahargan diri sorangan , jadi lamun urang ngahargaan diri sorangan urang bisa intropeksi/mariksa kaunggulan jeung kakurangan diri sorangan supaya bisa ngomeanana , jadi akur jeung barang dagangan diluhur , sabab musabab teu dihargaan/teu dibeuli alias teu laku dijual  alasanana dina kualitas barang daganganana kurang atawa jelek jadi solusina/jalan kaluarna supaya laku tingkatkeun kualitasna jeung cocokeun hargana.

Dipandangan urang luar ayeuna bangsa indonesia euweuh hargaan naon sababna ….? teu jauh jeung barang dagangan ,kusabab kualitas urang indonesia dibawah pasaran , indonesia terkenalna nagara koruptor,pengekspor pembantu,tukang ngirim haseup kahuruan leuweung/kebakaran hutan, sarangna teroris,  jeung lain-laina nu butut/jelek, akibatna TKI dimalaysia ditengelan, anu anyar…ieumah kacida pisan…..keuheulna aing….Sikabayan….. wasit delegasi karate Indonesia buncunul/babak belur  diteungeulan pulisi Malaysia padahal teu salah teu naon……….kudu diajak geulut eta pulisi teh …can nyahoeun sikabayan bisa teupak tilu , Cimande….eungke manehna lamun eleh karek kuaing dibere cikopi ……, ieumah karasana asa nginjak-ngijak teuing harga diri bangsa Indonesia , aneh atuh di undang kumaranehna….neupi kaditu beut diteunggeulan…………keuhed siah……Kumaha pak presiden SBY  apa perlu Sikabayan ingatkan bahwa pada jaman Presiden Soekarno dulu  pernah mengatakan “Ganyang Malaysia”  ,ulah memble atuh pak…..masa mereka sudah menginja-ngijak harga diri bangsa kita ,….mereka sudah salah tidak mau minta maaf…..  Malaysia  harus dikasih pelajaran…harus dikasih shock terapy….katanya…..disetrum….lamun bisamah….biarsadar…masa sama kakanya….kurang ajar! apa perlu kita arahin   lubang Lumpur lapindo kemalaysia biar mereka tenggelam…..?….sssst sabar …sadar kabayan…..Asstagfirllah…..hal’adzim……

Enya…lamun ngagugu hawa nafsumah hayang pisan ngabalas kalakuan malaysia ..kahayangnamah ngusir….. kabeh urang Malaysia……tapi urang kudu sadar …leuwih loba urang Indonesia di malaysia tibatan urang malaysia di Indonesia…kumaha lamun urang Indonesia diusir…kudu kaluar ti Malaysia…padahah ceunah…leuwih ti 500.000 jelema…TKI Indonesia kadang sok disebut sebagai…”Pahlawan Devisa” usaha sakuat tanaga kadangsok diteungeulan,dipanjara jeung ngorbankeun harga diri sorangan “Pembantu” nu hirupna dina curuk batur jeung “Ngobralkeun harga diri Bangsa” heueuh …geuskudu nasibna jadi bangsa malarat…..tibatan dikampung sorangan kalaparan leuwih hade di tempat batur bisa dahar……sedih euy….dakumahaatuh…..,kuamaha atuh ..pak presiden….Minyak tanah saja susah…padahal katanya kompor gas mau di kasih gratis tapi sikabayan belum dapat ni….? harusnya menurut hemat sikabayan……dikasih dulu kompor gas …baru…minyak tanahya…dikurangi…gitu donk logikanya….katanya mau mensejahtrerakan rakyat…hehe….?

Kembali kelaptop….eh ke harga diri bangsa , memang ketika bangsa indonesia tidak dihargai bangsa lain akibat dari  bangsa kita tidak menghargakan(menaikan harga) dengan menaikan kualitas bangsa indonesia itu sendiri salah satunya adalah yamg paling utama merubah mental bangsa indonesia dari “mental pembantu” (bodoh,pemalas,tidak punya keinginan untuk maju yang dibuktikan dengan langkah nyata yang ada hanya mimpi)  menjadi mental bos (rajin,percaya diri,pekerja keras,pintar) tanpa melupakan identitas bangsa indonesia sebagai bangsa ramah ,tidak sombong,bersosial tinggi. Sikabayan yakin hanya dengan menaikan kualitas bangsa sendiri , bangsa Indonesia bisa dihargai, dihormati oleh bangsa lain.

ah…sakitu waenya ti sikabayanmah….intinamah bangsa nu dihargaan teh  bangsa nu boga harga diri….jadi tingkatkenkeun hargadiri sendiri  jang ningkatkeun  harga diri bangsa Indonesia.

lamun bahasana pabaliut….heh……ma’lum sikabayan….hehe…

Wilujeung Sumping Saturday, May 5 2007 

Wilujeung sumping di blogna sikabayan, kumaha daramang ? Alhamdulillah ari daramang mah ,da sikabayn oge damang ayenamah ..teuteurang upami engke mah…tapi mudah-mudahan damang sateurasna.